homepage

Analyse van trillingen

Dynamische vervorming
  • Meten van trillingsniveaus
  • Spectraalanalyse
  • Opmeten dynamische beweegvormen
  • Meten van eigenfrequenties
  • Meten van dynamische krachten, verplaatsingen en drukken
  • Modale analyse
  • Eindige elementen analyse
  • Berekenen dynamische responsies
  • Seismische analyses